Splošni pogoji

Potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila.

V primeru prijave otroka potrjujem, da je otrok zdrav in vsestransko pripravljen za tekmovanje. Otrok bo tekmoval na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel otrok, v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila.

Strinjam se, da Športno rekreacijsko društvo Veliki Kal - Orkljevec uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v spletni obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi (rezultati tekov bodo objavljeni samo s časom in štartno številko). Soglašam, da lahko podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z vsemi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Odrekam se uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo mojo (v primeru prijave otroka tudi otrokovo) omembo ali podobnost. Zavedam se, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).